MAL VE HİZMET ALIMLARI
Üniversitemiz Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ihtiyacı olan demirbaş malzeme alımı doğrudan temin usulüne göre yapılacaktır. İsteklilerin tekliflerini en geç 12.04.2013 tarihine kadar İşletme Müdürlüğümüze ulaştırmaları rica olunur.


 
PROJE İLE İLGİLİ DOSYALAR
 
Geri