MAL VE HİZMET ALIMLARI
Üniversitemiz Deney Hayvanları Üretim ve Deneysel Araştırma Laboratuvarı ihtiyacı olan muhtelif temizlik sarf malzemesi ve demirbaş alımı doğrudan temin usulüne göre yapılacaktır. İsteklilerin tekliflerini en geç 01.04.2013 tarihine kadar İşletme Müdürlüğümüze ulaştırmaları rica olunur.


 
PROJE İLE İLGİLİ DOSYALAR
 
Geri