PAY DAĞITIM ESASLARI

Üretilen mal ve hizmetin varsa KDV ve benzeri mali mükellefiyetleri düşüldükten sonra kalan meblağ üzerinden aşağıda belirtilen oranlarda pay dağılımı yapılır.

TABLO 1: Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasında Esas Alınacak Oranlar


DÖNER SERMAYE BİRİMİ

YASAL KESİNTİLER

(Mal ve Hizmet alımları, her türlü bakım, onarım, kiralama, devam etmekte olan projelerin tamamlanmasına yönelik inşaat işleri ve diğer ihtiyaçlar ile yönetici payları için ayrılan pay)
KURUM PAYI

 

HAZİNE
PAYI

BAP
PAYI

ÖĞRETİM ELEMANI PAYI

ÜNİVERSİTE İMKÂNLARINDAN FAYDALANILMASI DURUMUNDA

VETERİNER FAKÜLTESİ

1%

10%

50%

39%

HAYVAN DENEYLERİ
YEREL ETİK KURULU

1%

10%

50%

39%

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

1%

10%

50%

39%

BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ
UYGULAMA ARAŞTIRMA MERKEZİ

1%

10%

 

50%

39%

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

1%

10%

 

50%

39%

SPOR ALANLARI
KOORDİNATÖRLÜĞÜ

1%

10%

50%

39%

EĞİTİM FAKÜLTESİ

1%

10%

40%

49%

TEKNİK BİLİMLER MYO

1%

10%

35%

54%

SANAYİ İŞBİRLİĞİ, GİRİŞİMCİLİK
VE İŞ GELİŞTİRME UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

1%

10%

35%

54%

MAKÜSEM

1%

10%

35%

54%

TURİZM YÜKSEKOKULU

1%

10%

35%

54%

ÜNİVERSİTE İMKÂNLARINDAN
FAYDALANILMAMASI
DURUMUNDA

PROJE, DANIŞMANLIK,
BİLİMSEL GÖRÜŞ vb. FAALİYETLER

1%

5%

15%

79%

Not: Öğretim elemanı payı brüt olup öğretim elemanının alacağı ek ödemeden gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılır.