.

Personel

Dr. Öğr. Üyesi Hakkı KIYMIK
Müdür
Telefon: +90 248 213 12 84
Faks: +90 248 213 12 85
E-posta: hkiymik@mehmetakif.edu.tr

Önder KARAGÖZ
Şef (Satın Alma)
Telefon: +90 248 213 12 83
Faks: +90 248 213 12 85
E-posta: okaragoz@mehmetakif.edu.tr

Ramazan DURMUŞ
Şef (Satın Alma- İşçi Maaşları)
Telefon: +90 248 213 12 88
Faks: +90 248 213 12 85
E-posta: rdurmus@mehmetakif.edu.tr

Zeynep DURMAZ
Bilgisayar İşletmeni (Ek Ödeme)
Telefon: +90 248 213 12 81
Faks: +90 248 213 12 85
E-posta: zdurmaz@mehmetakif.edu.tr

Sıdıka DENİZ
Sürekli İşçi (Sekreter-Yazı İşleri)
Telefon: +90 248 213 12 80
Faks: +90 248 213 12 85
E-posta: sideniz@mehmetakif.edu.tr

Ali KALE

Bilgisayar İşletmeni (Muhasebe/Saymanlık)
Telefon: +90 248 233 23 24 (Dahili 311)
Faks: +90 248 213 12 85

E-posta: alikale@mehmetakif.edu.tr

hakkımızda

  • Personel
  • Görev ve Sorumluluklarımız
  • Faal Birimlerimiz
  • Banka Hesap Numaralarımız
  • Muhasebe ve Saymanlık
  • Fatura Bilgilerimiz