.

Personel

Dr. Öğr. Üyesi Hakkı KIYMIK

Müdür

Telefon: +90 248 213 12 84

Faks: +90 248 213 12 85

E-posta: hkiymik@mehmetakif.edu.tr


Ramazan DURMUŞ

Şef (Satın Alma- İşçi Maaşları)

Telefon: +90 248 213 12 88

Faks: +90 248 213 12 85

E-posta: rdurmus@mehmetakif.edu.tr


Zeynep DURMAZ

Bilgisayar İşletmeni (Ek Ödeme)

Telefon: +90 248 213 12 81

Faks: +90 248 213 12 85

E-posta: zdurmaz@mehmetakif.edu.tr


Sıdıka DENİZ

Sürekli İşçi (Sekreter-Yazı İşleri)

Telefon: +90 248 213 12 80

Faks: +90 248 213 12 85

E-posta: sideniz@mehmetakif.edu.tr


Ali KALE

Bilgisayar İşletmeni (Muhasebe/Saymanlık)

Telefon: +90 248 233 16 44-45 (Dahili 1311)

E-posta: alikale@mehmetakif.edu.tr


Hatice ÖZKAN KARABACAK

Bilgisayar İşletmeni (Satın Alma)

Telefon: +90 248 213 12 82

Faks: +90 248 213 12 85

E-posta: hozkan@mehmetakif.edu.tr

hakkımızda

  • Personel
  • Görev ve Sorumluluklarımız
  • Faal Birimlerimiz
  • Banka Hesap Numaralarımız
  • Muhasebe ve Saymanlık
  • Fatura Bilgilerimiz