.

Fatura Bilgileri

Fatura Bilgilerimiz

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

İstiklal Yerleşkesi 15030 BURDUR

Vergi Daire: Burdur V. D.

Vergi Numarası: 6090388909

hakkımızda

  • Personel
  • Görev ve Sorumluluklarımız
  • Faal Birimlerimiz
  • Banka Hesap Numaralarımız
  • Muhasebe ve Saymanlık
  • Fatura Bilgilerimiz