Untitled Document
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İşletme Müdürlüğümüz, Üniversitemize bağlı tüm Fakülte, Yüksekokul, Araştırma Merkezleri ve diğer birimlerde eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri neticesinde açığa çıkan ve ekonomik değeri bulunan mal ve hizmetlerin, yasal mevzuat çerçevesinde gelire dönüştürülerek muhasebeleştirilmesi, vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, elde edilen gelirin kuruluş (Üniversite) ve birim (Fakülte, Yüksekokul vb.) gereksinimleri için kullanılması aşamalarında görevlidir.

Müdürlüğümüz, döner sermaye sisteminin temelini teşkil eden bu aşamaları “2547 Sayılı Yüksek Öğretim kanununun 58. Maddesine göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Yönetmelik” hükümlerine göre yürütür ve faaliyetleri ile eğitim, öğretim ve araştırma süreçlerini destekler.

İşletme Müdürlüğümüz, üç  personel ile birlikte Üniversitemiz İstiklal Yerleşkesi Bilimsel ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Binası'nda hizmet vermektedir. Döner Sermaye İşletmemizin saymanlık görev ve hizmetleri ise İl Sağlık Müdürlüğü binasında bulunan “1.No’lu Sağlık Kurumları Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü” tarafından yürütülmektedir.

Genel Mali Durum

 
DUYURULAR