MAL VE HİZMET ALIMLARI
Üniversitemiz Veteriner Fakültesi ihtiyacı olan muhtelif sarf malzeme alımı doğrudan temin usulüne göre yapılacak olup isteklilerin tekliflerini en geç 01.07.2013 tarihine kadar İşletme Müdürlüğümüze ulaştırmaları rica olunur.


 
PROJE İLE İLGİLİ DOSYALAR
 
Geri